ISABELLE FERRERAS E.A. – DEMOCRATISEER ONS WERK!

 

ISBN 978 94 92 734 259 – economie, 178 pagina’s – €20,00 – BESTELLEN.

IN DEMOCRATISEER ONS WERK!, PLEIDOOI VOOR EEN REORGANISATIE VAN DE ECONOMIE van Ferreras, Battilana en Méda schetst een dozijn vrouwelijke wetenschappers – economen, filosofen, sociologen en politicologen – in twaalf essays hoe we ervoor kunnen zorgen dat werkers niet langer als louter handelswaar worden gezien, door ze een gelijkwaardige stem te geven in het bestuur van ondernemingen.

Op 16 mei 2020 werd het opiniestuk Travail: Démocratiser, démarchandiser, dépolluer (Werk: Democratiseren, decommodificeren, vergroenen) ondertekend door ruim drieduizend onderzoekers van ruim zevenhonderd universiteiten en wetenschappelijke instellingen over de hele wereld, en gepubliceerd in 43 kranten en opiniebladen, in 27 talen, in 36 landen (in Nederland in De Groene).

In oktober 2020 verscheen het boek Le ­Manifeste Travail, waarin de drie kernbeginselen van het opiniestuk werden uitgewerkt. De Engelse editie Democratize Work kwam uit in mei 2022. Nu is er ook een Nederlandse versie beschikbaar, Democratiseer ons werk!

Dit boek is een dringend pleidooi om de werkplek te democratiseren, teneinde het evenwicht tussen economie en samenleving te herstellen.

Wat gebeurt er met onze samenlevingen – en de planeet – als het kapitalisme de democratie ontgroeit? De spanningen tussen democratie en kapitalisme bestaan al lang, en zijn opnieuw blootgelegd door de sociale gevolgen van de covid-19-pandemie. Het verhaal van ‘essentiële werkers’ moet het feit verdoezelen dat de laagstbetaalden en minst draagkrachtigen in de samenleving risicovol werk blijven doen dat ons kapitalisme draaiende houdt. De democratie is ondergeschikt gemaakt aan de eisen van het kapitalisme.

–  Economie –


 

Fotograaf onbekend, bewerking Peter Cuypers – Isabelle Ferreras
Fotograaf onbekend, bewerking Peter Cuypers – Julie Battilana
Fotograaf onbekend, bewerking Peter Cuypers – Dominique Méda