EEN BOODSCHAP VAN DE UITGEVERS VAN ANDREAS MALM AAN DE FRANSE STAAT

De uitgevers van Andreas Malm hekelen het feit dat de Franse regering zich beroept op Malm in haar autoritaire decreet tot ontbinding van Les Soulèvements de la Terre.

Wij schrijven als uitgevers uit Spanje, Italië, Duitsland, Turkije, Griekenland, Japan, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Nederland, het VK en de VS, die allemaal het boek How to Blow Up a Pipeline van Andreas Malm hebben gepubliceerd (in het Nederlands als Eco-sabotage verschenen bij Starfish Books). We kunnen het op specifieke punten oneens zijn met de stellingen van het boek, maar we zijn het er allemaal over eens dat de tekst een belangrijke en legitieme bijdrage is aan het zich verdiepende debat in de ecologische beweging over wat er gedaan moet worden in de context van de aanstormende trein van de klimaatverandering die op ons af dendert. Malm baseert zich op de ervaringen van ruim tweehonderd jaar aan bewegingen voor gelijkheid en emancipatie – de suffragettes, het antikolonialisme, de strijd voor burgerrechten, enzovoorts – om te laten zien dat ze allemaal te maken kregen met keerpunten in het gevecht met de onverzettelijkheid van de heersende machten. Binnen de bewegingen ontstaan discussies over hoe verder te gaan, hoe een grotere impact te maken en meer druk uit te oefenen. Vaak resulteert dit in besluiten om de tactiek te escaleren, tot en met het gebruik van geweld tegen instellingen, directe actie enzovoorts, en dit heeft vaak geleid tot grote overwinningen en sociale verandering (de keuze, van een kleine minderheid, voor terrorisme tegen individuen of groepen heeft over het algemeen tot een impasse geleid die een vicieuze cirkel van intensivering van onderdrukking, geweld en tegengeweld voedt).

De bewegingen tegen de klimaatverandering en ecocide bevinden zich nu op zo’n keerpunt. De internationale conferenties, de massademonstraties, het werk aan de harten en geesten enzovoorts hebben allemaal niets opgeleverd. De temperatuur blijft maar stijgen, de klimaatproblemen stapelen zich op, de grenzen worden overschreden. We staan niet op de drempel van een ramp – de ramp is er al. Het boek van Malm neemt deze situatie de maat en probeert dit urgente debat verder te brengen.

Tot zover is alles voorspelbaar – het is de taak van schrijvers en uitgevers om publieke gesprekken te stimuleren, de controverse aan te wakkeren, de analyses te verdiepen. Maar tot onze ontzetting constateren we dat de Franse staat dit niet zo ziet. De regering-Macron is verwikkeld in een spiraal van autoritaire en repressieve maatregelen in het algemeen en heeft er onlangs voor gekozen om een netwerk van milieuactivisten, Les Soulèvements de la Terre, dat een aantal opvallende en succesvolle demonstraties heeft georganiseerd, te verbieden. Om deze hatelijke uithaal te rechtvaardigen is de Franse regering overgegaan tot een grootschalige samenzweringstheorie (die doet denken aan een eerdere waanzinnige aanval op een ander boek, De Komende Opstand): volgens het recente ontbindingsdecreet is de schimmige figuur die ‘extremistisch geweld tegen de politie’ heeft georkestreerd en geïnspireerd niemand anders dan Andreas Malm.

Het is niet moeilijk om dit te zien als de zoveelste aanval op de vrijheid van meningsuiting. De laatste jaren is er wereldwijd een duidelijke tendens in deze richting waarneembaar. Maar het is zeer schokkend dat een dergelijke poging om een auteur te beschuldigen van een gedachtemisdaad plaatsvindt in een land dat zichzelf ziet als het grote voorbeeld van de vrijheid van meningsuiting. Als de Franse regering niet onmiddellijk van koers verandert, vertrouwen we erop dat de Franse burgers haar op hun traditionele strijdlustige manier ter verantwoording zullen roepen.

La Fabrique éditions (Frankrijk)

Verso (VK & VS)

Matthes & Seitz (Duitsland)

Antipyrine (Turkije)

Errata Naturae (Spanje)

Starfish Books (Nederland)

Ponte alle Grazie (Italië)

Éditions de la rue Dorion (Canada)

Antipyrine (Denemarken)