JUSTIN O’CONNOR – RESET

ISBN 978 94 92734 228 198 pagina’s – prijs €20,00 – BESTELLEN

RESET, EEN NIEUW BEGIN VOOR KUNST EN CULTUUR van Justin OʼConnor is een pleidooi voor een radicale herwaardering van de rol van kunst en cultuur in de hedendaagse samenleving. Na de kaalslag tijdens de hoogtijdagen van het neoliberalisme en de min of meer gelijktijdige opkomst van de hype van de ʻcreatieve stadʼ is het volgens O’Connor hoog tijd dat we ons herbezinnen op wat kunst en cultuur ons te bieden hebben. Dat is in ieder geval méér dan het opleuken van vervallen stadswijken, zodat het kapitaal het gentrificatie-proces op gang kan brengen en de oorspronkelijke bewoners moeten wijken voor hippe young urban professionals. O’Connor breekt een lans voor het opnemen van kunst en cultuur in de zogenoemde ‘foundational economy.’ Deze ‘foundational economy’ omvat alles wat een mens nodig heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, maar ook alles wat het leven de moeite waard maakt, en daarom mogen kunst en cultuur daarin volgens O’Connor niet ontbreken.

Reset is een co-productie van Starfish Books en het lectoraat Culturele en Creatieve Industrie van het Centre of Applied Research for Art, Design and Technology, Avans Hogeschool.


Justin O’Connor is hoogleraar culturele economie aan de University of South Australia en gasthoogleraar aan de Jiatong University in Shanghai. Van 2012 tot 2018 was hij hoogleraar communicatie en culturele economie aan de Monash University in Melbourne en maakte hij deel uit van de ʻExpert Facility’ van UNESCO ter ondersteuning van het Verdrag over de Bescherming en Bevordering van Culturele Diversiteit uit 2005. Daarvóór heeft hij geholpen bij het opzetten van Manchesters Creative Industries Development Service (CIDS) en heeft hij steden in Europa, Rusland, Korea en China geadviseerd.

fotograaf onbekend, bewerking Peter Cuypers